Organizatorzy

Organizatorami Konferencji ICPMEE są trzy podmioty wchodzące w skład jednostek naukowych:
Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych - Wydział Odlewnictwa AGH
Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Gießerei-Institut der TU Bergakademie Freiberg

Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych - Wydział Odlewnictwa AGH

Problematyka naukowa Katedry obejmuje szeroki wachlarz zagadnień badawczych związanych z odlewnictwem, do których zaliczyć należy:

– modelowanie i symulacja numeryczna procesów odlewniczych,

– komputerowe wspomaganie obliczeń i technologii odlewniczych,

– termodynamika procesów odlewniczych,

– maszyny i urządzenia odlewnicze, odlewnictwo ciśnieniowe,

– mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja odlewni,

– analiza wytrzymałościowa i konstrukcja odlewów,

– recykling i ochrona środowiska w odlewnictwie,

– nowe materiały i technologie.

Email: kipo@agh.edu.pl

Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Siedzibą Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest nowoczesny obiekt zlokalizowany przy ul. Zamenhofa 1a, w którym studenci mogą korzystać z multimedialnych sal wykładowych, nowoczesnych pracowni komputerowych i specjalistycznych laboratoriów.
W Instytucie Technicznym PWSZ kształcenie odbywa się na czterech kierunkach studiów realizowanych w wybieralnych grupach zajęć specjalizacyjnych:
– Informatyka – studia I i II stopnia
– Mechatronika- studia I i II stopnia
– Transport i logistyka – studia I stopnia
– Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I i II stopnia
Studia w Instytucie Technicznym dają także możliwość uzyskania certyfikatów oraz uprawnień eksploatacji urządzeń technicznych, instalacji i sieci energetycznych (SEP).
Działalność badawcza: Wyniki prac badawczych z afiliacją IT publikowane są w czasopismach krajowych i zagranicznych co przekłada się na postępujący wzrost uzyskanych stopni doktora oraz doktora habilitowanego.

Obecnie Instytut Techniczny kończy okres 22-letniej działalności w ramach PWSZ i rozpoczyna działalność w nowej strukturze Uczelni – Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

 

Gießerei-Institut
der TU Bergakademie Freiberg

Zakres działalności Instytutu obejmuje:

– opracowanie, rozwój i optymalizację właściwości stopów metali oraz innych materiałów wykorzystywanych w przemyśle odlewniczym,

– opracowanie innowacyjnych procesów technologicznych,

– rozwój technik pomiarowych dla procesów odlewniczych,

– optymalizację zużycia energii i materiałów w procesach odlewniczych,

– zintegrowaną ochronę środowiska,

– ekonomię i organizację produkcji odlewów,

– symulację procesów odlewniczych.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Mariusz Łucarz – Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych WO na AGH – przewodniczący konferencji ICPMEE

Janusz Lelito – Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych WO na AGH – wiceprzewodniczący konferencji ICPMEE

Bogusław Cieślikowski – Instytut Techniczny PWSZ – wiceprzewodniczący konferencji ICPMEE

Michał Szucki – Instytut Odlewnictwa, Uniwersytet Techniczny we Freibergu, Niemcy – wiceprzewodniczący konferencji ICPMEE

Mariusz Cygnar – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Adam Ruszaj – Dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ

Beata Grabowska – Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych WO na AGH

Natalia Mrówka – Instytut Odlewnictwa, Uniwersytet Techniczny we Freibergu, Niemcy

Jennifer Kolasa – Instytut Odlewnictwa, Uniwersytet Techniczny we Freibergu, Niemcy

Artur Bobrowski – Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych WO na AGH

Marcin Brzeziński – Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych WO na AGH

Paweł Leszek Żak – Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych WO na AGH

Karolina Kaczmarska – Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych WO na AGH

Grzegorz Piwowarski – Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych WO na AGH

Nikodem Bulanda – Instytut Techniczny PWSZ