Międzynarodowa Konferencja Modelowania Procesów
i Inżynierii Eksperymentalnej

07-09.09.2022

Tematyka Konferencji

  • Symulacje numeryczne procesów technologicznych
  • Modelowanie matematyczne procesów
  • Wytwarzanie i recykling określonych produktów. Inżynieria jakości produkcji i usług
  • Wykorzystanie metod badań analitycznych i obliczeń numerycznych do opisu zjawisk i procesów technologicznych (połączenie badań i obliczeń do charakterystyki zjawisk, prognozowania, kształtowania procesów technologicznych)
  • Badania korozyjne

  • Tematyka powiązana z programowaniem narzędzi, robotów itp. (generatywne techniki wytwarzania)
  • Wirtualna rzeczywistość i uczenie maszynowe
  • Obróbka ubytkowa i przyrostowa
  • Wibroakustyka linii produkcyjnych
  • Wytrzymałość zmęczeniowa, powłoki PVD i CVD

Komitet Naukowy Konferencji

Dariusz Bartocha Silesian University of Technology, Poland
Thomas Bergs Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, Germany
Artur Bobrowski AGH University of Science and Technology, Poland
Joanna Borowiecka-Jamrozek Politechnika Świetokrzyska, Kielce University of Technology, Poland
Marcin Brzeziński AGH University of Science and Technology, Poland
Grzegorz Budzik Rzeszow University of Technology , Poland
Andriy Burbelko AGH University of Science and Technology, Poland
Patrik Burg Mendel University in Brno,  Czech Republic
Mirosław Cholewa Silesian University of Technology, Poland
Bogusław Cieślikowski State University of Applied Sciences in Nowy Sącz, Poland
Mariusz Cygnar State University of Applied Sciences in Nowy Sącz, Poland
Edward Czekaj The Łukasiewicz Research – Krakow Technological Institute Network –, Poland
Józef Dańko AGH University of Science and Technology, Poland
Rafał Dańko AGH University of Science and Technology, Poland
Attila Diószegi Jönköping University, Sweden
Stanisław Marian Dobosz AGH University of Science and Technology, Poland
Magdalena Dudek AGH University of Science and Technology, Poland
Aleksander Fedoryszyn AGH University of Science and Technology, Poland
Peter Futas Technical Univerisity of Kosice, Slovakia
Aldona Garbacz-Klempka AGH University of Science and Technology, Poland
Józef Gawlik  Cracow University of Technology, Poland
Wojciech Gis Motor Transport Institute, Poland
Marcin Górny AGH University of Science and Technology, Poland
Beata Grabowska AGH University of Science and Technology, Poland
A Lindsay Greer University of Cambridge, UK
Edward Guzik AGH University of Science and Technology, Poland
Mariusz Holtzer AGH University of Science and Technology, Poland
Marek Idzior Poznan University of Technology, Poland
Philippe Jacquet ECAM La Salle Lyon, France
Jarosław Jakubski AGH University of Science and Technology, Poland
Janusz Jakóbiec State University of Applied Sciences in Nowy Sącz, Poland
Jan Jezierski Silesian University of Technology, Poland
Barbara Kalandyk AGH University of Science and Technology, Poland
Dorota Kalisz AGH University of Science and Technology, Poland
Mariusz Kamiński PKN ORLEN SA, Poland
Jinwu Kang Tsinghua University, China
Krzysztof Karbowski Cracow University of Technology, Poland
Mikołaj Karpiński Chairman of Department of Computer Science and Automatics ATH Bielsko Biała, Poland
Magdalena Kawalec AGH University of Science and Technology, Poland
Zbigniew Konopka Częstochowa University of Technology, Poland
Dariusz Józef Kopyciński AGH University of Science and Technology, Poland
Sławomir Kowalski State University of Applied Sciences in Nowy Sącz, Poland
Marek S. Kozień Cracow University of Technology, Poland
Witold K. Krajewski AGH University of Science and Technology, Poland
Halina Krawiec AGH University of Science and Technology, Poland
Kazimierz Lejda Rzeszow University of Technology, Poland
Urszula Lelek-Borkowska AGH University of Science and Technology, Poland
Janusz Lelito AGH University of Science and Technology, Poland
Hugo F. Lopez College of Engineering and Applied Science University of Wisconsin-Milwaukee, USA
Mariusz Łucarz AGH University of Science and Technology, Poland
Monika Madej Kielce University of Technology, Poland
Maria Maj AGH University of Science and Technology, Poland
Ewa Majchrzak Silesian University of Technology, Poland
Katarzyna Major – Gabryś AGH University of Science and Technology, Poland
Paweł Malinowski AGH University of Science and Technology, Poland
Jerzy Merkisz Poznan University of Technology, Poland
Bohdan Mochnacki Silesian University of Technology, Poland
Monika Motak AGH University of Science and Technology, Poland
Marek Mróz Rzeszow University of Technology, Poland
Dawid Myszka Warsaw University of Technology, Poland
Valentin Nedeff “Vasile Alecsandri” University of  Bacău, Romania
Pavel Neuberger Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
Andrzej Niewczas Motor Transport Institute, Poland
Adel Nofal Central Metallurgical R&D Institute (CMRDI), Egypt
Maciej Ogorzałek The Jagiellonian University, Poland
Władysław Orłowicz Rzeszow University of Technology, Poland
Dariusz Ozimina Kielce University of Technology, Poland
Tadeusz Pacyniak Łódź University of Technology, Poland
Tomasz Paczkowski Bydgoszcz University of Technology, Poland
Jarosław Piątkowski Silesian University of Technology, Poland
Bogdan Piekarski West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
Jarosław Piekło AGH University of Science and Technology, Poland
Alena Pribulová Technical University of Košice, Slovakia
Edyta Proniewicz AGH University of Science and Technology, Poland
K.P. 'Raju’ Rajurkar Center for Nontraditional Manufacturing Research and a College of Engineering Distinguished Nebraska Hall  Lincoln, USA
Krzysztof Rokosz Koszalin University of Technology, Poland
Adam Ruszaj State University of Applied Sciences in Nowy Sącz, Poland
Salem Seifeddine Jönköping University, Sweden
Anjali De Silwa Glasgow Caledonian University, UK
Sebastian Skoczypiec Cracow University of Technology, Poland
Jerzy Józef Sobczak AGH University of Science and Technology, Poland
Maria Starowicz AGH University of Science and Technology, Poland
Adam Stawowy AGH University of Science and Technology, Poland
Doru Michael Stefanescu Univ. of Alabama and Ohio State Univ., USA
Jan Szajnar Silesian University of Technology, Poland
Michał Szucki Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany
Rafał Świercz Warsaw University of Technology, Poland
Andrzej Trytek Rzeszow University of Technology, Poland
Mirosław Tupaj Rzeszow University of Technology, Poland
Vincent Vignal ICB, CNRS – Université Bourgogne Franche-Comté, France
Gotthard Wolf Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany
Roman Wrona AGH University of Science and Technology, Poland
Tadeusz Zaborowski Poznan University of Technology, Poland
Eugeniusz Ziółkowski AGH University of Science and Technology, Poland
Jerzy Zych AGH University of Science and Technology, Poland

Jubileusz 50-lecia pracy naukowej Profesora
Witolda K. Krajewskiego

Witold Kazimierz Krajewski jest profesorem Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Z Wydziałem Odlewnictwa związany jest nieprzerwanie od roku 1966, jako student, następnie doktorant, asystent i adiunkt, a obecnie profesor zwyczajny. W roku 1972 uzyskał tytuł magistra inżyniera odlewnika, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1978, stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 2003, a w roku 2006 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od roku 2014 jest profesorem zwyczajnym. W roku 2003 otrzymał British Council – Roman Wasilewski scholarship w University of Cambridge, Department of Materials Science & Metallurgy, gdzie pracował w zespole prof. A. Lindsaya Greera. W latach 2006 – 2010, jako Visiting Professor i Senior Researcher kontynuował współpracę naukową z University of Cambridge oraz University of Leoben.
W latach 2008-2012 i 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Odlewnictwa AGH. Kierował również Katedrą Inżynierii Procesów Odlewniczych na Wydziale Odlewnictwa AGH w kadencji 2012 – 2016.
Profesor Witold Kazimierz Krajewski prowadzi działalność naukowo – badawczą we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, między innymi z: University of Cambrid-ge, Department of Materials Science and Metallurgy; University of Leoben, Department of Metallurgy; Swiss Federal Institute of Technology – ETH Zurich, Metal Physics and Technology; IFW Dresden, Institute for Complex Materials; University of Zagreb, Department of Metallurgy
Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie wyróżniany nagrodami JM Rektora AGH. Jest członkiem wielu organizacji naukowych i branżowych: są to m.in. University of Cambridge – Clare Hall College; Associazione Italiana di Metallurgia; Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze; Polska Akademia Nauk (Oddział w Krakowie) – Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza; Polska Akademia Nauk, Komitet Metalurgii – Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych; Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach – Komisja Odlewnictwa, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej, Lions Club Kraków-Śródmieście. Był również przez wiele lat członkiem komitetu wydawniczego czasopisma MaFE Metallurgy and Foundry Engineering oraz członkiem zespołu recenzentów Archives of Foundry Engineering. Recenzował liczne prace do czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier, Wiley-VCH i Springer.
Opublikował ponad 160 prac w czasopismach naukowych oraz w materiałach międzynarodowych kongresów i konferencji naukowych, w tym serii kongresów światowych Euromat, World Foundry Congress, Solidification & Gravity.

Jubileusz 25-lecia PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu wchodzi w okres 25-letniej działalności a od 2023 rozpoczyna działalność w nowej strukturze Uczelni – Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Partnerami konferencji są: