Publikacja artykułów
w ramach konferencji ICPMEE

W ramach konferencji ICPMEE istnieje możliwość publikacji artykułów naukowych w:


Punktacja MEN Opłaty
JOURNAL OF CASTING & MATERIALS ENGINEERING (JCME)
https://journals.agh.edu.pl/jcme
20 pkt 0,00 zł
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu
http://wydawnictwo.pwsz-ns.edu.pl
80 pkt 0,00 zł
Archives of Foundry Engineering
https://journals.pan.pl/afe
70 pkt 450,00 zł
Archives of Metallurgy and Materials
https://journals.pan.pl/amm
40 pkt, IF 2020 – 0.767 500,00 zł
MATERIALS – „Advances in Alloys – Microstructure, Manufacturing and Analysis” Special Issue
https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/AAMMA
140 pkt, IF 2021 – 3.748 2300 CHF *

MATERIALS – „Advanced Materials – Microstructure, Manufacturing and Analysis” Special Issue
https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/0J4H87MFY6
140 pkt, IF 2021 – 3.748 2300 CHF *

 

* W przypadku artykułów nadesłanych przed 30 września 2022 r. przysługuje 30% zniżki od regularnej ceny publikacji artykułu w czasopiśmie „Materials”

Plik Short Abstract do pobrania